New Page 2


Thuê xe cưới tại Đà NẵngYến sào Đà Nẵng nguyên chất


Bảo hiểm xe máy 50.000 vnđ

--------------
Liên hệ đặt Quảng cáo
Văn phòng Đà Nẵng Mua Bán
0983.262.040

Kích hoạt
Tài Khoản


Tử vi 2014 - xem sơ lược bản giấy cho tất cả các tuổi nhé

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tử vi 2014 - xem sơ lược bản giấy cho tất cả các tuổi nhé

Bài gửi by Văn Phòng Đà Nẵng Mua Bán on 19/12/2013, 22:36

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI GIÁP NGỌ 2014
HẠN VẬN TỐT-XẤU NĂM GIÁP NGỌ [ 2014- 2015 ]


Bính Tý (19.02.1996 - 06.02.1997) - Dương nam
Bính Tý (19.02.1996 - 06.02.1997) - Dương nữ
Canh Tý (28.01.1960 - 14.02.1961) - Dương nam
Canh Tý (28.01.1960 - 14.02.1961) - Dương nữ
Giáp Tý (02.02.1984 - 19.02.1985) - Dương nam
Giáp Tý (02.02.1984 - 19.02.1985) - Dương nữ
Mậu Tý (10.02.1948 - 28.01.1949) - Dương nam
Mậu Tý (10.02.1948 - 28.01.1949) - Dương nữ
Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973) - Dương nam
Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973) - Dương nữ
SỬU
Ất Sửu (20.02.1985 - 08.02.1986) - Âm Nam
Đinh Sửu (07.02.1997 - 27.01.1998) - Dương Nam
Đinh Sửu (07.02.1997 - 27.01.1998) - Dương Nữ
Kỷ Sửu (29.01.1949 - 16.02.1950) - Âm nam
Kỷ Sửu (29.01.1949 - 16.02.1950) - Âm nữ
Quý Sửu (03.02.1973 - 22.02.1974) - Âm nam
Quý Sửu (03.02.1973 - 22.02.1974) - Âm nữ
Tân Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962) - Âm nam
Tân Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962) - Âm nữ
Ất Sửu (20.02.1985 - 08.02.1986) - Âm Nữ
DẦN
Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Dương Nam
Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Dương Nữ
Canh Dần (17.02.1950 - 05.02.1951) - Dương Nam
Canh Dần (17.02.1950 - 05.02.1951) - Dương Nữ
Giáp Dần (23.01.1974 - 10.02.1975) - Dương Nam
Giáp Dần (23.01.1974 - 10.02.1975) - Dương Nữ
Mậu Dần (28.01.1998 - 15.02.1999) - Dương Nam
Mậu Dần (28.01.1998 - 15.02.1999) - Dương Nữ
Nhâm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963) - Dương Nam
Nhâm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963) - Dương Nữ
MÃO
Ất Mão (11.02.1975 - 30.01.1976) - Âm Nam
Ất Mão (11.02.1975 - 30.01.1976) - Âm Nữ
Đinh Mão (29.01.1987 - 16.02.1988) - Âm Nam
Đinh Mão (29.01.1987 - 16.02.1988) - Âm Nữ
Quý Mão (25.01.1963 - 12.02.1964) - Âm Nam
Quý Mão (25.01.1963 - 12.02.1964) - Âm Nữ
Tân Mão (06.02.1951 - 26.01.1952) - Âm Nam
Tân Mão (06.02.1951 - 26.01.1952) - Âm Nữ
THÌN
Bính Thìn (31.01.1976 - 17.02.1977) - Dương nam
Bính Thìn (31.01.1976 - 17.02.1977) - Dương nữ
Giáp Thìn (13.02.1964 - 01.02.1965) - Dương nam
Giáp Thìn (13.02.1964 - 01.02.1965) - Dương nữ
Mậu Thìn (17.02.1988 - 05.02.1989) - Dương nam
Mậu Thìn (17.02.1988 - 05.02.1989) - Dương nữ
Nhâm Thìn (27.01.1952 - 13.02.1953) - Dương nam
Nhâm Thìn (27.01.1952 - 13.02.1953) - Dương nữ
TỴ
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - Dương nam
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - Dương nữ
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - Dương nam
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - Dương nữ
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - Dương nam
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - Dương nữ
Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - Dương nam
Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - Dương nữ
NGỌ
Bính Ngọ (21.01.1966 - 08.02.1967) - Dương Nam
Bính Ngọ (21.01.1966 - 08.02.1967) - Dương Nữ
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991) - Dương Nam
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991) - Dương Nữ
Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Dương Nam
Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Dương Nữ
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Dương Nam
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Dương Nữ
MÙI
Ất Mùi (24.01.1955 - 11.02.1956) - Âm Nam
Ất Mùi (24.01.1955 - 11.02.1956) - Âm Nữ
Đinh Mùi (09.02.1967 - 29.01.1968) - Âm Nam
Đinh Mùi (09.02.1967 - 29.01.1968) - Âm Nữ
Kỷ Mùi (28.01.1979 - 15.02.1980) - Âm Nam
Kỷ Mùi (28.01.1979 - 15.02.1980) - Âm Nữ
Tân Mùi (15.02.1991 - 03.02.1992) - Âm Nam
Tân Mùi (15.02.1991 - 03.02.1992) - Âm Nữ
THÂN
Bính Thân (12.02.1956 - 30.01.1957) - Dương nam
Bính Thân (12.02.1956 - 30.01.1957) - Dương nữ
Canh Thân (16.02.1980 - 04.02.1981) - Dương nam
Canh Thân (16.02.1980 - 04.02.1981) - Dương nữ
Mậu Thân (30.01.1968 - 16.02.1969) - Dương nam
Mậu Thân (30.01.1968 - 16.02.1969) - Dương nữ
Nhâm Thân (04.02.1992 - 22.01.1993) - Dương nam
Nhâm Thân (04.02.1992 - 22.01.1993) - Dương nữ
DẬU
Ất Dậu (13.02.1945 - 01.02.1946) - Âm Nam
Ất Dậu (13.02.1945 - 01.02.1946) - Âm Nữ
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958) - Âm Nam
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958) - Âm Nữ
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970) - Âm Nam
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970) - Âm Nữ
Quý Dậu (23.01.1993 - 18.02.1994) - Dương Nam
Quý Dậu (23.01.1993 - 18.02.1994) - Dương Nữ
Tân Dậu (05.02.1981 - 24.01.1982) - Âm nam
Tân Dậu (05.02.1981 - 24.01.1982) - Âm nữ
TUẤT
Bính Tuất (02.02.1946 - 21.01.1947) - Dương nam
Bính Tuất (02.02.1946 - 21.01.1947) - Dương nữ
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971) - Dương nam
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971) - Dương nữ
Giáp Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995) - Dương nam
Giáp Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995) - Dương nữ
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959) - Dương nam
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959) - Dương nữ
Nhâm Tuất (25.01.1982 - 12.02.1983) - Dương nam
Nhâm Tuất (25.01.1982 - 12.02.1983) - Dương nữ
HỢI
Ất Hợi (31.01.1995 - 18.02.1996) - Dương Nam
Ất Hợi (31.01.1995 - 18.02.1996) - Dương Nữ
Đinh Hợi (02.01.1947 - 09.02.1948) - Âm Nam
Đinh Hợi (02.01.1947 - 09.02.1948) - Âm Nữ
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960) - Âm Nam
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960) - Âm Nữ
Quý Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984) - Âm Nam
Quý Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984) - Âm Nữ
Tân Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972) - Âm Nam
Tân Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972) - Âm Nữ

_________________________________________________
shop.danangmuaban.vn -> Văn phòng Đà Nẵng Mua Bán - 29 Lý Thường Kiệt
0983.262.040 - 0511.6284.44O - Email: danangmuabanvn@ gmail.com

Văn Phòng Đà Nẵng Mua Bán
Văn Phòng Forum
Văn Phòng Forum

Tổng số bài gửi: 5989
Join date: 08/09/2011
Age: 31

http://danangmuaban.vn

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết