Có không ít những biến chứng của nhổ răng khôn có thể xảy ra nếu như nha sỹ không xác định được cụ thể tình trạng của bệnh nhân cũng như quy trình nhổ răng không tuân theo những nguyên tắc nhất định. So với nhổ răng thông thường thì việc nhổ răng khôn khá phức tạp và nguy hiểm hơn do tính chất mọc lệch, mọc ngầm…